قطعی شدن اولین مدال تاریخ بانوان ایران و حضور یعقوبی در نیمه‌نهایی