نخستین مدال جهانی بانوان در تاریخ تکواندو/ علیزاده نماینده انگلیس را شکست داد