نشست 2 روزه شورای معاونین و مسئولین نواحی بسیج دانشجویی کشور/دیدار با نوری همدانی، علوی و مصباح