در مورد اتفاقات تبریز با وزیر اطلاعات صحبت کرده‌ام/ اگر حقی از تیمی ضایع شده باشد، استیفا می‌شود