حوزه سلامت و درمان جزء بازارهای مهم فناوری/ ارائه تسهیلات لیزینگ با بهره۸ درصد به خریداران نمایشگاه