مشترک مورد نظر «پاسخگو» نیست!/ معرفی بزرگترین بازیگر تاریخ سینما/سالگرد درگذشت خالق عکس‌های ماندگار