ناکامی تراکتورسازی توطئه‌ای برنامه‌ریزی شده بود/قبل از بازی به من گفته بودند سپاهان قهرمان می‌شود/