به محض صدور دستور توسط العبادی وارد استان الانبار می‌شویم