قطب‌های علمی کشور در دانشگاه اصفهان گرد هم می‌آیند