بیچارگی تولیدکنندگان وطنی به دست تاجران بی‌اخلاق و مسئولان در خواب!