توافق کردیم در سه ماه اول رایگان کار کنیم/ مهم‌ترین مساله خوشحالی هواداران پرسپولیس است/ بزرگترین مش