رئیس سازمان بورس تاکید کرد: حمایت سازمان بورس از تقاضای ورود شرکت‌های سهامی به بازار سرمایه