سهم اکو در تجارت جهانی 800 میلیارد دلار/ سهم تجارت بین کشورهای عضو 50 میلیارد دلار