هواشناسی: افزایش دما در اکثر استان‌ها طی سه روز آینده