برخلاف آنچه گفته می‌شد پرسپولیس بد بسته نشده بود | دیدار مقابل استقلال تمام شده است | ملاک انتخاب باز