حقی ضایع شده باشد استیفا می‌شود/ وزارت ورزش پیگیر است