کیمیا علیزاده با شکست قهرمان المپیک مدالش را قطعی کرد