معرفی اپلیکیشن می‌کده؛ گنجینه ای از آثار ارزشمند شعر و ادب پارسی