پیام رئیس اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری برای مسابقات تور ایران - آذربایجان