گزارش تصویری: طرح نورآوران سلامت با حضور وزیر بهداشت - گلستان