چشم انتظاری فوتبال قائمشهر فردا به پایان می‌رسد/ نساجی یا مس کرمان؟