۱۲۰۰ زائر نهاوندی به حرم مطهر امام خمینی (ره) اعزام می شوند