ایندیپندنت: اعضای حزب کار انگلیس به جان هم افتاده‫‌اند