اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن ملاک انتخاب مدیران در اصفهان نیست