روز دوم مسابقات بین‌المللی قرآن با رقابت‌های رشته قرائت آغاز می‌شود