بقاع متبرکه نهاوند بازسازی می شوند/ثبت ۴ موقوفه جدید در نهاوند