نعمت‌زاده: هیچ واگن دسته دوم اجازه ورود به خطوط ریلی را ندارد