شاید قلعه‌نویی دیگر سرمربی استقلال نباشد/ در جلسه فردا به این مسئله می‌پردازیم