دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت در خراسان جنوبي تشريح شد/بکارگیری ۳۱۰ نفر پرستار در استان