برگزاري 50 دوره کلاس آموزشي آسمان آبي زمين پاک ويژه شهروندان منطقه 15