دوم خرداد؛ برگزاری کنگره سراسری جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی