اقدامات رگولاتوری در راستای توسعه ارتباطات پهن باند در کشور است