نیمی از مردم خدمات ابری را با وضعیت آب‌وهوایی مرتبط می‌دانند