دانشگاه شمال آمل میزبان مرحله دوم مسابقات زیرگروه فوتسال کشور شد