عکس نوشت/ از خودبرتربینی خاندان هاشمی تا قربانی جدید جوان‌های سرمست غرور