اردوی تیم‌های ملی تکواندو، جودو و تنیس روی میز آغاز شد