مهلت ارسال آثار به جشنواره مد و لباس«دیبا» تمدید شد