دانشگاه در حال تقدس‌سازی برای مسؤلین دانشگاه است / هاشمی باید از  جلسات گزینشی و محرمانه خارج شود