دلیل اخراج تیموریان در دیدار تراکتورسازی - نفت مشخص شد