پیش از پایان زمان آتش بس/ هواپیماهای عربستان مناطق مسکونی صعده یمن را بمباران کردند