یادداشتی از پرویز کرمی به مناسبت روز ملی روابط عمومی