زائران اردبیلی آماده اعزام به حرم مطهر امام خمینی(ره)