دعوت نماینده ولی فقیه از حسن خمینی برای سفر به گلستان