رییس سازمان حج و زیارت: گردن زدن دو مامور سعودی شایعه است