حضور فرمانده کل ارتش در صعود کوهنوردان به قله گدوک