نقش «فوتبال اصفهانی» و «یک دروغگو» در تلخ‌ترین اتفاق لیگ چهاردهم