حسنی‌خو: پسر اولیویرا گفت بازی سپاهان و سایپا مساوی شده است