روسای پلیس آگاهی کشور، برای اولین بار گرد هم می آیند