پنجمین جلسه شورای هماهنگی بسیج طلاب و روحانیان آذربایجان غربی برگزار شد