کفاشیان: در فوتبال پاک و سالم ایران اراده‌ای برای قهرمانی سپاهان وجود نداشت